“Een avontuurlijke, uitdagende en veelzijdige speelplek die past in de omgeving.”

Dat is wat de ontwerpers van Speelmaatje willen bereiken met een inrichtingsvoorstel.
Een proces dat begint met luisteren en kijken.

 • Kijken naar de omgeving van
  de geplande speelplek:

  bestaand spelaanbod, terreinsituatie, architectuur, aanwezig groen, zichtlijnen en looproutes.
 • Luisteren naar de randvoorwaarden
  van de opdrachtgever:

  budget, gewenste materiaalsoorten en valondergronden.
 • Luisteren naar de wensen van kinderen

Inzicht in de wereld van het kind is bij het ontwerpen van een speelplek onmisbaar. Jonge kinderen hebben behoefte aan bescherming en beschutting, fantasieprikkeling en een logisch spelaanbod. Oudere kinderen verleggen graag hun fysieke grenzen.

Jongens hebben meer belangstelling voor balspel en uitdagend klautermateriaal met een eigentijdse vormgeving. Meisjes hebben al jong de behoefte aan beschutte plekjes om elkaar te ontmoeten of straatspelletjes te doen.

Voorbeeld ontwerpen

Rehoboth - Naaldwijk
De Ridderhof - Utrecht
De Groene Wig - Twello
Montessorischool-Zuid - Hilversum
VSO De Heldring - Amsterdam
De Viermaster - Papendrecht
Prinses Christinaschool - Maassluis
De Wijngaard - Doetinchem
In het programma van eisen komen speelfuncties, speelwaarden en budget aan de orde. Samen met de wensen van de kinderen vormen ze het kader voor het creatieve proces. De uitkomst is een speelplan met een (eventueel handgetekende) schets of ontwerptekening waarin op een aantrekkelijke manier de (speel)elementen en inrichtingsmaterialen zoals verharding en groen worden gevisualiseerd. Zo realiseren we telkens opnieuw unieke speelplekken die allereerst ontworpen zijn voor kinderen maar ook gedragen worden door alle betrokken partijen.