Spelen; leuk en belangrijk!

Klimmen zo hoog als je durft. Schommelen, duikelen en balanceren. Vadertje en moedertje spelen in een speelhuisje. Als je er naar kijkt is het overduidelijk: spelen is onbevangen plezier beleven! Maar spelen is meer. Onbewust leren kinderen tijdens het spel enorm veel. Al spelend ontdekken ze de wereld.

Fysieke grenzen leren kennen en verleggen, sociale ontwikkeling door samenspel met je vriendjes, creativiteit ontwikkelen in rollenspellen en nog veel meer. Zonder dat kinderen zich dat realiseren is spelen daarmee de basis voor een gezonde lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Speelmaatje wil daaraan op een veilige en verantwoorde manier een bijdrage leveren.

In Nederland spelen kinderen beneden de 12 jaar gemiddeld 230 minuten per week buiten. Dit blijkt uit School, Bewegen en Sport – onderzoek van het Mulier Instituut.
Verontrustende berichten over de toename van overgewicht hebben ertoe geleid dat er steeds meer aandacht is voor het stimuleren van het sport- en beweeggedrag van kinderen. Landelijke cijfers laten zien dat de helft van de jongeren niet voldoende beweegt. Het speelterrein is een omgeving waar kinderen vaak zijn en waar ze veel ideeën en contacten opdoen. Maar daar moet dan wel de ruimte voor genomen worden. Dat kan als meer informele buitenruimte bespeelbaar gemaakt wordt. Door stoep, groen en spelen niet meer los van elkaar te benaderen maar te integreren. Door te accepteren dat een grasveld soms een trapveld is, een hut in het plantsoen gebouwd wordt en een schommel zomaar in het park mag staan.

DSCF6946Met name ook de schoolspeelplaats is de aangewezen plek om kinderen (weer) in beweging te krijgen. Basisscholen met een actief beweegbeleid slagen erin kinderen te enthousiasmeren voor sport en spel. Toch komen veel scholen niet verder dan de incidentele aanschaf van een speeltoestel. Het ontbreekt vaak aan tijd, kennis en financiële middelen om een totaalvisie op de eigen speelomgeving te ontwikkelen en die te vertalen in een concreet terreinplan. Speelmaatje ziet daar een rol voor zichzelf: 20  jaar ervaring in de wereld van het spelen, professionele ontwerpmogelijkheden en de creativiteit in eigen huis om telkens nieuwe spelvormen uit te werken tot concrete producten. Dat stelt ons in staat om meer te zijn dan alleen toestelfabrikant. We hebben ideeën genoeg om telkens opnieuw unieke speelplekken te creëren!


Natuurlijk spelen; een andere kijk op spelen

DSC_8755De beste herinneringen die volwassenen hebben aan hun kindertijd is vaak het buitenspelen op de woensdagmiddagen en tijdens lange zomeravonden. In een boom klimmen, een hut bouwen, fietscrossen op een braakliggend terrein, een dam leggen in een stroompje, over een omgevallen boom lopen, verstoppertje spelen of gewoon gezellig kletsen met je vriendinnetjes. Tijdloze kinderpret die we graag als inspiratiebron gebruiken voor onze ontwerpen. De kwaliteit van de buitenruimte wordt steeds beter en het belang van groen in de stedelijke omgeving  wordt in toenemende mate onderkend en gewaardeerd. Een natuurlijke omgeving is voor kinderen fantasieprikkelend en reikt bouwstenen aan voor gezond buitenspelen. Toch is er veel natuur die niet door kinderen wordt gebruikt. Omdat natuur niet zondermeer wordt herkend als speelgebied. Aantrekkelijke speelvoorzieningen die aansluiten op die natuurlijke omgeving kunnen wél de aantrekkingskracht uitoefenen die nodig is om van informele buitenruimte ook echt speelruimte te maken. 

We willen spelen ín en mét de natuur bevorderen. Daarom heeft Speelmaatje ervoor gekozen om in eigen productie Robiniahout te gaan verwerken tot speelvoorzieningen. Juist deze duurzame hardhoutsoort met de karakteristieke grillige vorm leent zich bij uitstek voor de samenstelling van speelobjecten die passen in een natuurlijke omgeving. In onze inrichtingsplannen ligt de focus echter niet alleen op de speelelementen. Bosjes, struiken, heuveltjes en bomen zijn minstens even belangrijk om van een natuurlijke omgeving een avontuurlijke speelplek te maken. Een inrichtingsplan van Speelmaatje is dus gebaseerd op een totaalvisie waarin groen en spelen evenveel aandacht krijgen en elkaar versterken.